Projekti nõustamine, finantsanalüüs

Äriplaanide koostamine | Investeeringu hindamine | Tasuvusanalüüs

pexels-photo-212286

Esimesi tegevusi ettevõtlusega alustamisel võiks olla äriplaani koostamine. Äriplaani kokkupanek sunnib kavandatud tegevused põhjalikult läbi mõtlema ja analüüsima äriideed eri aspektidest ning aitab seeläbi vältida vigu rahaliste vahendite planeerimisel.

Ka siis, kui otsite ettevõtte tegevuse alustamiseks rahastust – kas siis taotlete ettevõtlustoetust või soovite kaasata investorit või pangast laenu võtta –, peab teil olema äriplaan. Äriplaan peab andma rahastajale kõigekülgse ülevaate loodava ettevõtte toimimisest ja võimaldama hinnata äriidee perspektiivikust. Loe lähemalt ->

Investeeringu hindamine kujutab endast analüüsi, mille tulemusena langetatakse otsus, kas investeerida raha antud projekti või mitte. Selleks vaadatakse puhas nüüdisväärtust, kasumiindeksit, projekti sisemist rentaablust ja tasuvusaega.

Idee korral võtke ühendust ning edasi saame vaadata, kas Teie plaan on realistlik. Ühtlasi saame juhtida tähelepanu võimalikele riskidele ning aidata Teil nendeks valmis olla. Selle põhjal saab luua eduka tegevusplaani.