Audiitorteenused

Aruande audit | Aruande ülevaatus | Erikontrolli teostamine

pexels-photo-487785

Auditeerimine on ettevõtte raamatupidamise aastaaruande kontrollimine ja sellele hinnangu andmine. Audiitori hinnangu eesmärk on tõsta teie ettevõtte finantsinformatsiooni usaldatavust nii investorite, osanike kui ka avalikkuse silmis.

Raamatupidamise aastaaruande audit on kohustuslik igale aktsiaseltsile, riigiraamatupidamiskohustuslasele, kohaliku omavalitsuse üksusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule ja riigieelarvest eraldist saavale erakonnale. Ka on audit kohustuslik audiitortegevuse seaduse § 91 lõikes 4 nimetatud sihtasutusele. Loe lähemalt ->