Mitterahalise sissemakse hindamise kontrollimine

Äriseadustikus sätestatud toimingud

desk-writing-work-hand-man-table-person-people-boy-pen-notepad-male-sign-young

Mitterahaliseks sissemakseks võib olla mis tahes rahaliselt hinnatav ja osaühingule üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet. Mitterahaliseks sissemakseks ei või olla osaühingule osutatav teenus ega tehtav töö ega ka asutajate tegevus osaühingu asutamisel. Hindamisel tuleb aluseks võtta asja või õiguse harilik väärtus.

Vastavalt Äriseadustiku § 143 lõike 3 alusel peab mitterahalise sissemakse väärtuse piisavuse hindamist Äriseadustiku §-s 142 sätestatud nõuetele vastavuse osas kontrollima audiitor ehk kui osaühingu osakapital on vähemalt 25 000 eurot ja mitterahalise sissemakse väärtus ületab 1/10 osakapitalist või kui sellise osaühingu kõik mitterahalised sissemaksed moodustavad kokku üle poole osakapitalist. Loe lähemalt ->