Raamatupidamisteenused

Teenused äriühingutele | Pearaamatu pidamine | Integreeritavad töökeskkonnad | Maksuesindaja | Raamatupidamisalane nõustamine

writing-work-pen-office-brand-cash-1238368-pxhere.com

Raamatupidamine on majandustegevuse juhtimise oluline koostisosa ning selle eesmärgiks on pidada arvestust ja saada ülevaade oma majandustulemustest ning finantsseisust. Raamatupidamise kohustus on kõigil Eestis registreeritud juriidilistel isikutel ja füüsilisest isikust ettevõtjatel. Loe lähemalt ->

Auditeeritud majandusaasta aruande peavad äriregistrile esitama osaühingud, aktsiaseltsid ja tulundusühistud. Aitame äriühingutel pidada ka pearaamatut ja pakume raamatupidamisalast nõustamist.

Ühtlasi on võimalus võtta endale maksuesindaja, kelle õigused ja kohustused on sarnased nõuetekohaselt registreeritud ettevõtjate õigustele ja kohustustele. Maksuesindaja peab tagama, et maksukorralduse seadusest ja maksualastest seadustest tulenevad esindatava rahalised ja mitterahalised kohustused oleksid õigeaegselt ja täielikult täidetud. Küsi lähemalt!